Of je loon wordt doorbetaald wanneer je als uitzendkracht ziek bent hangt af van het soort contract dat je hebt. Er is namelijk een verschil tussen een contract met uitzendbeding en een contract zonder uitzendbeding. Bij JAMwerkt hebben bijna alle uitzendkrachten een contract met uitzendbeding. De regels die hierbij gelden worden hieronder dan ook als eerste besproken.
 

Contract met uitzendbeding

Als je een contract met uitzendbeding hebt wordt je dienstverband automatisch stopgezet wanneer je ziek wordt. Het uitzendbureau geeft aan het UWV door dat je ziek bent en zij neemt het dienstverband vervolgens over. Tijdens je ziekte is het mogelijk dat je recht hebt op een Ziektewet-uitkering. Dit wordt bepaald door het UWV. Ook maak je met het UWV afspraken over je re-integratie.

Wanneer je recht hebt op een Ziektewet-uitkering ontvang je maximaal 2 jaar lang een uitkering ter hoogte van 70% van je dagloon. Dit dagloon wordt berekend aan de hand van je gemiddelde loon van de periode voorafgaand aan de ziekte. Naast deze uitkering die je ontvangt van het UWV, vult JAMwerkt jouw uitkering gedurende het eerste ziektejaar aan tot 90%. Tijdens het tweede ziektejaar vullen we je uitkering aan tot 80%. 

De eerste twee dagen dat je ziek bent zijn wachtdagen. Tijdens deze twee dagen ontvang je geen uitkering of loon. De tweede wachtdag wordt gecompenseerd door een standaard opslag op je loon, die maandelijks wordt toegevoegd aan je salaris. 

Ben je weer beter? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Wij zorgen dan dat je weer opnieuw aan het werk kunt.
 

Contract zonder uitzendbeding

Bij een contract zonder uitzendbeding krijg je meestal geen Ziektewet-uitkering van het UWV. Mocht je ziek worden, dan betaalt het uitzendbureau je loon tijdens je ziekte door. Ook is het uitzendbureau in dit geval verantwoordelijk voor jouw re-integratie. Met een contract zonder uitzendbeding heb je vanaf je tweede ziektedag recht op doorbetaling van je loon. In je eerste ziektejaar is het uitzendbureau verplicht om 90% van je loon door te betalen en tijdens je tweede ziektejaar 80% van je loon.

Belangrijk: wanneer je langere tijd via een uitzendbureau werkt is het mogelijk dat je een fase 3 contract hebt. In dat geval zijn de regels voor een contract zonder uitzendbeding van toepassing.  < TERUG

Deel deze pagina


JAMwerkt.nl maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je automatisch akkoord met het plaatsen van Cookies.
Sluiten

-->