CAO's

Bekijk jouw CAO hieronder en download de informatie die jij nodig hebt.

Wat betekent cao?

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Zoals de naam al zegt is een cao dus een arbeidsovereenkomst voor een grotere groep werknemers.

Wat is een cao?

Een cao bevat afspraken over de arbeidsvoorwaarden tussen werknemer en werkgever, zoals loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, pensioen, etc. Het is daarmee een verzameling van afspraken die gelden voor alle medewerkers binnen een bepaald bedrijf of binnen een bepaalde bedrijfstak. De afspraken in de cao zijn tot stand gekomen uit overleg tussen werkgevers organisaties en vakbonden. Naast deze cao heeft iedere werknemer ook persoonlijk afspraken gemaakt met de werkgever. Deze staan vermeld in je arbeidsovereenkomst. Deze afspraken gelden dus alleen voor de betreffende werknemer. Als afspraken uit de cao en de arbeidsovereenkomst niet met elkaar overeenkomen, dan geldt altijd de cao. Als een cao algemeen verbindend wordt verklaard zijn alle bedrijven in deze bedrijfstak verplicht om deze cao te hanteren

Onder welke cao val ik?

Als je wil weten welke cao voor jou van toepassing is kun je dit het beste navragen bij de HR-afdeling van het bedrijf waar je werkt. Vaak zal er een cao van toepassing zijn die voor een gehele bedrijfstak geldt (een bedrijfstak-cao). Sommige grote bedrijven hebben echter ook een eigen cao, zoals Philips (een ondernemings-cao). Afspraken in deze cao gelden alleen voor dat specifieke bedrijf.

Voorbeelden van cao’s

Er zijn ontzettend veel cao’s in Nederland, als je nagaat dat iedere branche, maar ook verschillende bedrijven een eigen cao hanteren. Een aantal voorbeelden van cao's die inleners van JAM hanteren, staan hieronder opgesomd. Aangezien JAM lid is van de NBBU, passen wij de NBBU cao toe. Bij het opstellen van onze arbeidsovereenkomsten en voorwaarden passen wij de bepalingen uit deze cao toe. Hierin staat bijvoorbeeld vermeld dat een uitzendkracht nooit minder mag verdienen dan een vaste medewerker in dienst van dezelfde leeftijd en met dezelfde functie. Lees meer over de afzonderlijke cao’s door op onderstaande links te klikken