Inlenersbeloning: Hoe werkt het?

Als uitzendbureau hanteren wij bij JAM de inlenersbeloning bij het vaststellen van de beloning voor uitzendkrachten. De inlenersbeloning is een term die voorkomt in de ABU cao en NBBU cao voor uitzendkrachten. De inlenersbeloning is erop gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de cao van de inlener worden betaald. De inlenersbeloning is wettelijk vastgelegd om het verschil in beloning tussen uitzendkrachten en personeel met rechtstreeks dienstverband tegen te gaan.

Aspecten inlenersbeloning

De inlenersbeloning houdt dus in dat uitzendkrachten recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij het inlenende bedrijf. De inlenersbeloning heeft niet alleen betrekking op het salaris, maar ook op andere aspecten zoals:

  • Het brutoloon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
  • ATV- of ADV-dagen
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
  • Initiële loonsverhogingen, zoals bepaald bij de inlener
  • Onkostenvergoedingen
  • Periodieken
  • Vergoeding van reisuren en/of reistijd
  • Eenmalige uitkeringen
  • Thuiswerkvergoedingen
  • Vaste eindejaarsuitkeringen (m.i.v. 01-01-2023)

Bij het vaststellen van het uurtarief van een uitzendkracht wordt gekeken wat werknemers die dezelfde werkzaamheden uitvoeren in vaste dienst van de inlener (die volgens de cao van de inlener worden betaald) verdienen. De beloning van een uitzendkracht mag namelijk niet lager zijn dan die van een werknemer die dezelfde functie uitvoert, in vaste dienst bij de inlener. Hierdoor kan de beloning van een uitzendkracht dus per inlener verschillen.

Vragen of meer informatie?

Op basis van uw specifieke situatie en wensen adviseren wij u graag over de mogelijkheden binnen uw bedrijf en de toepassing van de inlenersbeloning.

Wilt u hier meer over weten? 

Neem direct contact op met ons