Wat staat er op mijn loonstrook?

Loonstrook? Heb je geen idee wat er eigenlijk opstaat? Lees dan in dit artikel wat precies uitlegt wat er op een loonstrookje staat. Brutoloon, nettoloon, Loonheffingen en premies. ✓Lees snel!

 

Van je werkgever krijg je iedere salarisperiode een loonstrook. Dit kan per week, per 4 weken of per maand zijn. Aan de hand van je loonstrook kun je controleren of je het juiste salaris hebt gekregen. Maar om dit te controleren is het natuurlijk wel handig om te weten wat er op staat. Als je bijvoorbeeld te weinig salaris hebt gekregen, moet je dit zo snel mogelijk melden bij je werkgever. Maar ook de Belastingdienst, banken en andere instanties kunnen soms vragen naar gegevens op je loonstrook. De volgende gegevens staan altijd op je loonstrook:
 
Gegevens loonstrook:

 • Het brutoloon
 • De bedragen waaruit je brutoloon is opgebouwd, bijvoorbeeld je basisloon en eventuele toeslagen
 • Extra vergoedingen zoals reiskostenvergoeding
 • Jouw naam en je burgerservicenummer
 • De gegevens van je werkgever
 • Het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag die van toepassing zijn
 • Voor welke periode het loon wordt uitbetaald, bijvoorbeeld de maand juli
 • Het aantal uren dat je per periode werkt
 • Ingehouden loonheffingen en premies
 • Het nettoloon

 
Je brutoloon is het loon vóór de aftrek van belastingen en premies die je moet betalen. Na aftrek houd je het nettoloon over. Dat is het loon wat jij krijgt uitbetaald. Bijna iedereen betaalt loonheffing. De werkgever houdt deze bedragen in op je brutoloon en draagt ze af aan de Belastingdienst.
 
Loonheffingen zijn:

 • Loonheffing: loonbelasting plus de premies volksverzekeringen Anw, AOW, Wlz
 • Premies werknemersverzekeringen ZW, WW, WIA
 • Zorgverzekeringswet

 
Aan het einde van het jaar ontvang je ook een jaaropgave van je werkgever. Dit is eigenlijk een samenvatting van alle salarisstroken die je dat jaar hebt ontvangen.
 
Tip:
Bewaar de salarisstroken en jaaropgave goed! Als werknemer ben je dit niet verplicht en de Belastingdienst zal ook niet bij je langskomen, maar de Belastingdienst mag wel tot 5 jaar terug belasting vorderen. Om die reden kan het handig zijn om je loonstroken van de laatste 5 jaar te bewaren. Daarnaast kun je loonstroken en jaaropgaven ook nodig hebben bij het invullen van het formulier voor je aangifte inkomstenbelasting, het aanvragen van een uitkering, het huren van een woning of het regelen van een hypotheek.


Schrijf je nu in bij JAM! Wees altijd op de hoogte van de nieuwste vacatures bij jou in de regio.