Om meer inzicht te krijgen in hoe jong talent in regio Noord-Brabant geraakt wordt door het coronavirus en hoe zij daarmee omgaan, hebben wij onderzoek gedaan onder jongeren, studenten en starters in de regio waarin wij als JAMwerkt actief zijn. Dat wil zeggen van Meierijstad tot de Kempen en van Tilburg en Den Bosch tot de Peel. Bekijk hieronder de resultaten over onderwerpen als thuiswerken, stress, effect op werk, veiligheid en nog veel meer!
 

Jong talent houdt nieuws over coronavirus goed in de gaten


Het overgrote deel van de doelgroep houdt zich iedere dag bezig met het coronavirus en de ontwikkeling daarvan. Maar liefst 42,6% geeft aan er veel mee bezig te zijn en het belangrijk te vinden om op de hoogte te blijven van het nieuws. 38,9% geeft aan zich goed te blijven informeren, maar niet hun dagelijks leven erdoor te laten beïnvloeden. Slechts 14,8% geeft aan dat zij in het begin veel met de ontwikkeling van het virus bezig waren, maar de afgelopen tijd een stuk minder. Een kleine minderheid (3,7%) zegt zich niet bezig te houden met COVID-19.

Hierop voortbordurend is de vraag gesteld hoeveel mensen de jongeren, studenten en starters gemiddeld per week zien. Aan deze cijfers kunnen we zien dat de meesten zich netjes aan de regels houden en sociaal contact zo veel mogelijk beperken. 27,8% geeft aan slechts 1 tot 5 personen per week te zien. 32,4% zegt tussen de 6 en 10 personen per week te zien. Slechts 13% geeft aan 11 tot 15 mensen per week te zien en een andere 13% 16 tot 25 mensen. Ten slotte geeft bijna 14% aan dat zij meer dan 25 personen per week zien. Dit kan te maken hebben met de grote mate van niet thuiswerken, wat verderop in dit artikel wordt toegelicht.
 

Bijna alle jongeren, studenten en starters merken veranderingen in hun baan door het virus


Voor slechts een klein gedeelte van de doelgroep (10,2%) geldt dat zij geen effect hebben gemerkt van het coronavirus op hun baan. De rest van de respondenten merken weldegelijk een verandering. Bijna 40% geeft aan dat hun taken en werkzaamheden (gedeeltelijk) zijn veranderd. Een merkwaardige 20% van de doelgroep zit momenteel helaas thuis door het virus, door bijvoorbeeld ontslag of bedrijven die tijdelijk dicht zijn. De overige 14,8% geeft aan het momenteel drukker te hebben dan normaal.

Opmerkelijk is dat het merendeel van de respondenten aangeeft niet vanuit huis te werken (58,3%). Een oorzaak hiervan kan zijn dat de meesten in onze doelgroep vaak nog een bijbaan hebben die niet gemakkelijk vanuit thuis opgepakt kan worden, zoals kassamedewerkers, orderpickers, bedieningsmedewerkers, schoonmakers, etc.
 

Deze gevoelige doelgroep ervaart door het coronavirus geen extra stress


Generatie Y en Z zijn twee generaties die gevoelig zijn voor stress, mentale klachten, burn-outs, etc. Deze twee doelgroepen zijn erg perfectionistisch ingesteld, willen alles graag zo goed mogelijk doen en leggen hierdoor de lat vaak te hoog. Wij waren benieuwd in hoeverre ze momenteel stress ervaren met de komst van het coronavirus in combinatie met hun baan. Gelukkig is in de resultaten te zien dat het merendeel momenteel geen grote mate van stress ervaart. Wij vroegen aan de respondenten de mate van hun stress aan te geven door middel van een cijfer, waarbij 1 voor weinig stress staat en 6 voor veel stress. 14,8% gaf een 5 of 6 aan (waarvan 3,7% de maximale 6), wat betekent dat zij momenteel veel stress ervaren. 41,7% van de respondenten zaten in het midden wat betreft stressniveau en gaven een 3 of 4 aan. De laatste 43,5% gaf aan momenteel weinig stress te vervaren, waarbij de meerderheid voor 2 koos.

Ook vroegen we wat de daadwerkelijke oorzaak was waarom de jongeren momenteel stress ervaren. Hiervoor gaven zij de volgende redenen aan: omdat ze harder of meer moeten werken, omdat ze niet zeker zijn van hun baan, omdat ze nieuwe en creatieve oplossingen moeten bedenken en omdat een gedeelte nu al thuis zit en graag zo snel mogelijk aan de slag wil.
 

Jongeren, studenten en starters zijn niet snel bang van het coronavirus


Van het gedeelte van de respondenten dat momenteel gelukkig nog aan het werk kan, zijn we dieper ingegaan op de huidige werksituatie. Zo stelden we de vraag of ze tevreden waren met de mate waarin hun werkgever omgaat met de RIVM richtlijnen. Wij zijn blij om te zien dat het overgrote deel hier (zeer) tevreden over is. Enkelen geven aan dat het prima gaat, op een paar kleine puntjes na. Slechts 4,7% geeft aan dat hun werkgever de richtlijnen nauwelijks of niet volgt.

Hieropvolgend stelden we de vraag in hoeverre zij zich veilig voelen op werk, waarbij een 1 betekent dat zij zich niet veilig voelen en een 6 dat ze zich heel veilig voelen. Slechts enkele respondenten gaven een 1 of 2 aan, wat betekent dat zij zich niet veilig voelen op hun werkplek. Het overgrote deel gaf een 5 aan, gevolgd door een 6. 34,3% gaf een 3 of 4 aan. Hieruit kunnen we opmaken dat jongeren, studenten en starters niet snel bang zijn van de gevolgen van het coronavirus.
 

De belangrijkste vacaturekanalen van jong talent


Als afsluitend onderdeel van het onderzoek gingen we dieper in op de vraag of zij momenteel op zoek waren naar (ander) werk en via welke kanalen of platforms ze op zoek gaan naar vacatures. Meer dan de helft (67,6%) gaf aan momenteel niet op zoek te zijn naar een andere baan. De rest gaf aan dit wel te zijn of hiervoor open te staan, omdat ze niet zeker zijn of ze hun huidige baan kunnen behouden, omdat de werkzaamheden veranderd zijn en ze deze niet meer leuk vinden of dat ze graag in de zorg of andere instellingen willen hebben waar ze het momenteel erg druk hebben.

De jongeren, studenten en starters die momenteel wel op zoek zijn naar een nieuwe baan, gebruiken daarvoor de volgende kanalen (van meest belangrijk naar minst belangrijk):
 
  1. Linkedin
  2. Google
  3. Via vrienden / familie
  4. Indeed
  5. Uitzendbureaus
  6. Facebook
  7. Instagram
< TERUG

JAMwerkt.nl maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je automatisch akkoord met het plaatsen van Cookies.
Sluiten

-->